TƯ VẤN SẢN PHẨM
1800.646866
TƯ VẤN SỨC KHỎE
097.637.9655
SẢN PHẨM
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Gala dinner- 15 năm gắn kết VNP
Dược Phẩm Dragon phối hợp cùng với bác sĩ, dược sĩ, đoàn thanh niên xã Nam Cường, Bắc Kạn tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng cao