Những dịch bệnh nguy hiểm được Việt Nam khống chế thành công

Những dịch bệnh nguy hiểm được Việt Nam khống chế thành công

Nhân ngày 27/02, cùng Dược phẩm Dragon nhìn lại sự tiến bộ vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong những năm vừa qua cũng như thành công trong khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm thành công trong ảnh dưới đây.

 

Những dịch bệnh nguy hiểm được Việt Nam khống chế thành công
Những dịch bệnh nguy hiểm được Việt Nam khống chế thành công

Nguồn: Bộ Y tế

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.