Hưởng ứng tuần lễ “dinh dưỡng và phát triển” 2023

Hưởng ứng tuần lễ “dinh dưỡng và phát triển” 2023

Ngày 05/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6387/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan, đề nghị tổ chức truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023. Chủ đề “Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” 2023

Hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới (16/10 hằng năm) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) phát động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về dinh dưỡng hợp lý. Nội dung truyền thông cho tuần lễ này bao gồm:

  1. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc giáo dục, tuyên truyền, vận động trẻ em, học sinh, gia đình, cộng đồng và xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nước, thực phẩm là nền tảng cho sự sống; tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, góp phần phòng, chống dịch bệnh; thực hiện dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực để phòng, chống thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm.
  2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung thông điệp của Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” bằng các hình thức phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ có thai, bà mẹ đang nuôi con dưới 2 tuổi; các hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng hay xảy ra thiên tai, bão lũ.
Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023
Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023
  1. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh triển khai hoạt động giáo dục truyền thông – vận động xã hội nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục và toàn thể học sinh, người dân trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước để góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường. Thông điệp truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” tập trung vào các nội dung: (1) khuyến khích phát triển Vườn – Ao – Chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn; (2) tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng; (3) thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ; (4) lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong chế biến và bảo quản; (5) đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng; (6) sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt; (7) uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.
  2. Viện Dinh dưỡng chủ trì phối hợp các Vụ, Cục liên quan, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể trong truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023 theo các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng) theo quy định.
Đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng cho bữa ăn
Đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng cho bữa ăn
  1. Sở Y tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động này; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động của Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” tại địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Thông điệp truyền thông được lựa chọn

Thông điệp truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023 là:

  1. Khuyến khích phát triển Vườn – Ao – Chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn.
  2. Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường bảo đảm đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng.
  3. Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ.
  4. Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong chế biến và bảo quản. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng.
  5. Sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt. Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.