Hỗ trợ điều trị loạn khuẩn đường ruột

Hỗ trợ điều trị loạn khuẩn đường ruột

Hệ vi sinh vật đường ruột bắt đầu được thiết lập từ khi trẻ được sinh ra, phụ thuộc vào hệ vi sinh của người mẹ và hình thức trẻ được sinh ra (đẻ thường hay đẻ mổ). Hệ vi sinh này phát triển dần trong vòng hai năm đầu đời và chịu ảnh hưởng của phương thức nuôi dưỡng trẻ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.