Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thi hành Nghị định số 75 của Chính phủ để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan xác định đối tượng, tổ chức thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Theo Bộ Y tế, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (gọi tắt là Nghị định số 75/2023/NĐ-CP). 

Điều chỉnh quy định về một số đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng
Điều chỉnh quy định về một số đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.  Để bảo đảm thực hiện thống nhất, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, Bộ Y tế cho biết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP thì người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, trong đó:

Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng đã đổi tên, sáp nhập với các xã khu vực I giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 vẫn được xác định là xã khu vực I theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 nhưng sang giai đoạn 2021 – 2025 sáp nhập với các xã khu vực I thì tiếp tục thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 và sang giai đoạn 2021 – 2025 vẫn được xác định là xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn nhưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được xác định là xã nông thôn mới thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.