PMP28 factory is pleased to welcome the health food GMP assessment team

PMP28 factory is pleased to welcome the health food GMP assessment team

Ngày 28/6/2019, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên nhà máy vui mừng chào đón đoàn thẩm định GMP – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Toàn thể nhân viên công ty đã cùng nhau chuẩn bị từ khâu đón tiếp đoàn thẩm định, khâu trang trí cho đến chuẩn bị hồ sơ nhà máy một cách kĩ lưỡng để buổi thẩm định diễn ra thành công và tốt đẹp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.