The National Assembly passed a resolution approving the appointment of a member of the Government

The National Assembly passed a resolution approving the appointment of a member of the Government

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 12/11/2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, trong phiên họp buổi chiều ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong phiên họp sáng ngày 12/11/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Dự thảo

Sau khi nghe các báo cáo, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 92,12% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. 

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ 
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ 

Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 12/11/2020.

Quốc hội chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được phê chuẩn bổ nhiệm
Quốc hội chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được phê chuẩn bổ nhiệm

Ông Huỳnh Thành Đạt, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre, là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vật lý. Ông từng trải qua các vị trí tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như: Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hồng, quê Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế; từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Long, quê Nam Định, là Tiến sĩ Y học, trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế. Ông từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 12/2011. Tháng 10/2018, ông được điều động làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1/2020. Tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long. Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ định ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.