Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược VN giai đoạn 2030

Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược VN giai đoạn 2030

Sáng ngày 2/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì Hội nghị trực tuyến Triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam, phổ biến Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ và Thông tư số 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 của Bộ Y tế.

Tại Hội nghị, Cục Quản lý Dược đã triển khai các chủ trương, định hướng Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam, giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung Chiến lược đề cập đến công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng, triển khai cơ chế chính sách, pháp luật Dược; nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát thị trường thuốc, nguyên liệu làm thuốc; công tác xây dựng, triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, đào tạo; chuyển đổi số để hiện đại hóa ngành Dược; đẩy mạnh sử dụng thuốc trong nước…

Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn 2030
Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn 2030

Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu nhiều tham luận về phát triển công nghiệp Dược tại các địa phương; các hoạt động Dược lâm sàng tại các bệnh viện…, và được phổ biến Nghị định số 88 của Chính phủ và Thông tư số 23 của Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương tập trung triển khai các văn bản được triển khai tại hội nghị một cách hiệu quả nhất. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì báo cáo với Bộ Y tế.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

SPECIAL CONSULTATION

Fill in the information to get a free expert consultation
Same category

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.